Εκπαίδευση σε ανατομικά παρασκευάσματα υπό διεγχειρητική καθοδήγηση navigator με αξονική τομογραφία σε 3 τομές και απεικόνιση του 3d μοντέλου με δυνατότητα κανονικής ή λειτουργιάς ενδοσκοπικής προβολής , με ή χωρίς εκπαιδευτή.


Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Με χρήση εκπαιδευτικού υλικού πριν και κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.
  • Το πρόπλασμα είναι κατάλληλο για οσταριοπλαστικη , μαστοειδεκτομή , κοχλιοστομία, προσομοιάζει με μεγάλη ακρίβεια την αίσθηση της αφαίρεσης οστού με τουρ με δυνατότητα καταιονισμού.
  • Διαθέτει πνευματιζομενες κυψέλες και όλες τις κρίσιμες ανατομικές δομές όπως η τυμπανική μεμβράνη, τα οστάρια, το προσωπικό νεύρο, η χορδή του τυμπάνου, η μήνιγγα, ο κοχλίας, την τυμπανική κλίμακα, την στρογγυλη θυρίδα, τον σιγμοειδή κόλπο και τις καρωτίδες.
  • Διατίθεται σε διάφορες παραλλαγές: αριστερό, δεξί αυτί με κανονική ανατομία, με ατρησία έξω ακουστικού πόρου , με υποπλασία του κοχλία , πρόπλασμα για εμφύτευση κοχλιακού και με ευρεία επιλογή σε ηλικίες ασθενών (1 έτους , 27 μηνών, 4 ετών, 6 ετών, 18 ετών, 55 ετών).
  • Οι κρίσιμες ανατομικές δομές μπορούν να επισημανθούν με διαφορετικό χρωματισμό στην οθόνη του navigator ώστε να είναι διακριτές κατά την χειρουργική προσπέλαση.
  • Το λογισμικό του συστήματος phacon trainer διαθέτει αυτόματο καταγραφέα και ηχητική σήμανση των βλαβών που θα προκληθούν στις κρίσιμες ανατομικές δομές κατά την χειρουργική προσπέλαση του κάθε χρηστή με δυνατότητα αποθήκευσης και σύγκρισης τους με επομένη εκπαίδευση.