Εκπαίδευση στην μικρολαρυγγοσκόπηση με εκπαιδευτή και με χρήση εκπαιδευτικού υλικού.


Σε ειδικό πρόπλασμα με διαφορετικές παθολογίες (μικρό καρκίνο, πολύποδες, μεγάλο μόρφωμα λάρυγγα) cold instrument με εξομοίωση συνθηκών χειρουργείου, με πλήρη σετ εργαλείων μικρολαρυγγοσκοπισης , λαρυγγοσκοπιων, χειρουργικού μικροσκοπίου και με χρήση των ειδικών ηλεκτροδίων μικρολαρυγγοσκόπησης ραδιοσυχνοτήτων.

  • Εξοικείωση με τον εξοπλισμό του εργαστηριού.
  • Διασωλήνωση ασθενή.
  • Ανατομικός προσανατολισμός -orientation.
  • Εξοικείωση με τη χρήση χειρουργικών εργαλείων.
  • Αφαίρεση μορφωμάτων λάρυγγα.
  • Χρήση ειδικών ηλεκτροδίων μικρολαρυγγοσκόπησης ραδιοσυχνοτήτων.