Η εταιρεία μας στηρίζει έμπρακτα το επιστημονικό έργο ιατρών και ομάδων ερευνητών συμμετέχοντας στις εκδόσεις βιβλίων.


 

Η εταιρεία μας το 2008 με χαρά συμμετείχε στην έκδοση της μετάφρασης του βιβλίου EPOS - 3 2007 ‘’European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007’’. Το έντυπο περιλάμβανε τις τελευταίες θέσεις και τα συμπεράσματα της Πανευρωπαϊκής Ρινολογικής Εταιρείας μετά από τιτάνια προσπάθεια μιας μεγάλης ομάδας ερευνητών και κλινικών ΩΡΛ/γων, από τους πιο γνωστούς και έμπειρους στις παθήσεις αυτές, απ’ όλο τον κόσμο.

Στα πλαίσια του ENT World Congress (IFOS Paris 2017) η εταιρεία μας προχώρησε στην έκδοση της σύνοψης των abstracts με θέμα τις Επικρατούσες απόψεις της Διεθνούς Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας.

Το 2019 ακολούθησε η ανάλογη συνεισφορά στην έκδοση της μετάφρασης του βιβλίου International Forum of Allergy & Rhinology, Διεθνής Δήλωση Ομοφωνίας για τη Ρινολογία και την Αλλεργία: Ρινοκολπίτιδα. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις παγκόσμιες οδηγίες για τη Ρινοκολπίτιδα.

Όλες οι εκδόσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας.