Οι ρινικές πλύσεις και οι γαργάρες με

υπέρτονο αλατούχο διάλυμα μπορούν

να αποτελέσουν επιλογή θεραπείας για

τον ιό COVID-19

 
 
Μπορείτε να ελέγξετε τη μελέτη εδώ:http://www.jogh.org/documents/issue202001/jogh-10-010332.htm