Η εταιρεία μας με άρτια καταρτισμένο προσωπικό με πολύ μεγάλη εμπειρία παρέχει εξειδικευμένες λογοθεραπευτικές υπηρεσίες για προβλήματα δυσφαγίας - δυσκαταποσίας και δυσφωνίας καθώς και για προβλήματα ασθενών μετά από λαρυγγεκτομή